EVENTS

Prelekcja Witka Majewskiego, 10 lutego 2014 r.

Lutowe spotkanie Oddziału Kitchener SIPwK

Odbyło się ono w poniedzialek, 10-ego, o godz. 19:30. Miejscem spotkania, na zaproszenie kol. Jurka Orłowskiego, były luksusowo wyposażone wnętrza QUADRIGA BUSINESS CENTRE (www.quadrigabc.ca), który znajduje się przy 305 King Street West, Unit 1010, w Kitchener (skryzowanie ulic King i Water). Jeszcze raz dziękujemy kol. Jurkowi Orłowskiemu za umożliwienie nam skorzystania z tych pomieszczeń.

Na spotkaniu kol. Witek Majewski wygłosił prelekcje p.t.:

Migrujące inhibitory korozji - w poszukiwaniu panaceum

W swojej prezentacji kol. W Majewski omówił krytycznie rzeczywistą skuteczność materiałów antykorozyjnych, przemieszczających się przez materiał, np. taki jak beton. W prelekcji znalazły się też ciekawe, nieformalne informacje dotyczące tych materiałów, ich reklamowania i marketingu. Ilustracje techniczne przeplatane były fotografiami przyrody autorstwa prelegenta.

Po prelekcji odbyło się spotkanie towarzyskie przy kawie i timbitsach.

.

 

 

Wspólny doroczny obiad w Black Forest, Conestogo 

PICNIC 2013

 

PICNIC 1997

  Picnic

Our traditional September picnic took place on the last Sunday of September (28) at Conestogo Lake Conservation Area. Participants included 24 adults, 4 children and 3 dogs. Everyone enjoyed excellent weather, campfire conversation, grilled sausages and other delicatessen. It was completely dark when people decided to leave. The picnic will be well remembered - up to the next one, which we hope will be better still!


  Plans for October

Our October meeting will be held on Wednesday, October 29/97, at 19:30 on the premises of the Polish Legion in Kitchener.

Guest speaker: Prof. Robert Varin from University of Waterloo
Topic: "Impressions from the land of kangaroos"


  Plans for November   (preliminary information)

A meeting is planned on the third Monday of the month: Monday, November 17/97, at 19:30 on the premises of the Polish Legion in Kitchener.

Guest speaker: Dr. Grzegorz Haran (University of Wroclaw, temporarily UoW)
Topic: Superconductivity
Here are a few pictures from some of our past events:

Our annual end of summer picnic at Conestogo Lake Conservation Area.
The Banquet for the 5th Anniversary of the Kitchener Branch, at Charlie's Restaurant in Kitchener.
Our members with Santa, Christmas '96.