Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Kitchener Branch / Oddział Kitchener

 

22 września 2018

Tegoroczny piknik jesienny zorganizowany przez kol. Marysię i Romana w ich domu23 kwietnia 2018

Odsalanie wody morskiej

Prelekcja Bohdana Ryżyckiego


Wg International Desalination Association, w 2015 roku na całym świecie pracowało już prawie 20.000 zakładów odsalania wody produkując ok 86,8 mln metrów sześciennych wody pitnej na dobę.

Stacja odsalania wody w Dubaju (Wikimedia Commons).


W ramach odczytu kol. Bohdan Ryżycki omówił cztery stosowane obecnie na skalę przemysłową metody odsalania wody morskiej.


PDF
ODT


Prelekcja Prof. Jacka Lipkowskiego


19 marca 2018 r SIP Oddział Kitchener zorganizował prelekcję Prof. Jacka Lipkowskiego p.t. "Thin organic films at electrode surfaces. What are they good for?"


Molekularne warstwy organiczne. Podstawy i zastosowania


Zjawisko adsorpcji znane jest od dość dawna. Polega ono na gromadzeniu się substancji rozpuszczonych w cieczy lub obecnych w gazie na powierzchni ciała stałego lub cieczy. Efekt ten zależy oczywiście od wielu parametrów, w pierwszym rzędzie od rodzaju substancji podlegającej adsorpcji i od rodzaju materiału, na którym ona się osadza. Następnym ważnym parametrem jest stężenie substancji adsorbowanej. Ustawiając te i jeszcze inne warunki można ten proces optymalizować według wybranych kryteriów.

Jednym z „flagowych” zastosowań tej technologii jest zabezpieczanie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w wężownicach siłowni atomowych przez pokrywanie ich molekularnej grubości filmem organicznym.

Wężownica w siłowni atomowej, której ścianki wewnętrzne zabezpieczone są przed korozją przez molekularny film organiczny.

Inne zastosowanie dotyczy elektrochemicznego pokrywania jakiegoś metalu, np. stali, warstwą ochronną innego metalu, np. niklu. Gdy stosuje się w tym procesie dodatki substancji organicznych otrzymuje się powierzchnie znacznie bardziej gładkie, w skali molekularnej. Tłumaczy się to nie tylko na lepszy wygląd tych powierzchni, ale przede wszystkim na lepszą odporność na gromadzenie zanieczyszczeń i wyższą odporność na korozję.

Zasada działania mikroskopii wykorzystującej siły międzyatomowe.

Próbki pokrywane elektrochemicznie warstwą złota bez użycia i z użyciem dodatków organicznych.

Próbki pokrywane elektrochemicznie warstwą niklu bez użycia i z użyciem dodatków organicznych.

Badania w dziedzinie warstw molekularnych wykorzystują różne zaawansowane techniki wspólne dla całej nanotechnologii między innymi mikroskopię opartą na wykorzystaniu sił międzyatomowych oraz skaningową mikroskopię tunelową. Dzięki tym technikom możliwe jest uzyskiwanie obrazów fragmentów powierzchni warstw molekularnych o wymiarach rzędu 1nm (1 nanometr jest to 10-9m, czyli 10 do minus dziewiątej metra, a inaczej jedna milionowa część jednego milimetra). Te obrazy wprowadzają nas w świat molekularny i są niezwykle cennym narzędziem badawczym.

Zasada skaningowej mikroskopii tunelowej.

Opanowane obecnie techniki kształtowania struktur molekularnych otwierają olbrzymie nowe możliwości w wielu dziedzinach, wśród których na pierwszym miejscu znajdują się szybkie metody badania skuteczności antybiotyków i elektronika molekularna.

Oprac. Jerzy Bulik

Zasada działania pamięci molekularnej

Pamięć firmy ZettaCore, 1MBit, CMOS/DRAM – molekularna.JL

A University of Guelph professor, Jacek Lipkowski, known for his groundbreaking work has won a prestigious award, the Bioelectrochemistry Prize of ISE Division 2, from the International Society of Electrochemistry (ISE). Lipkowski, who has been with U of G since 1983, is a pioneering researcher in electrochemical surface science. He has published more than 200 papers and has won national and international awards for his research. He studies the adsorption of ions and neutral molecules at electrified interfaces. Ultimately, his research might apply to biomedical fields from implant biocompatibility to cell adhesion and fusion to drug design.


25 lat Oddziału Kitchener Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie


Oddział zawiązał się w dniu 9-go listopada, 1991 roku w siedzibie Legionu Polskiego w Kitchener. Dla uczczenia Jubileuszu 25-lecia zorganizowany został bankiet, który odbył się w sobotę, dnia 28-ego stycznia, 2017-ego roku o godzinie 18:00, w siedzibie Placówki 412 Legionu Polskiego, w Kitchener, przy ul. Wellington st. N. Nr. 601.

Relacja z bankietu (MS Word format)


Archiwum wydarzeń z lat 2014 i wcześniejszych / Previous Events  

Kitchener Branch


The Kitchener Branch of the Association of Polish Engineers in Canada was founded in 1991 with the purpose of serving the Polish community residing in the "Golden Triangle" area, namely, Kitchener-Waterloo, Cambridge and Guelph. These three cities were represented among the founding members of the Kitchener Branch and although the members keep changing, new members join, some members leave (e.g. due to changing jobs), this branch is still made up of members from the three cities which make up the Golden Triangle region, as well as some cities from outside the region.

The members of the Branch represent various professional backgrounds. Apart from persons with a technical education, there are members representing the fields of physics, mathematics, microbiology as well as law.

The main form of the activities of the Branch are monthly meetings at which talks on various topics are given. The meetings take place on the second Monday of each month, at the Polish Legion in Kitchener at 601 Wellington St. North, Kitchener, ON, N2H 5L6, at 7:30 p.m., everyone is welcome. There is a wide range of topics for the talks which are given, in the past the topics have ranged from technical issues, medicine, history, financial planning. After the talks there is a social aspect of the meeting, allowing the members to get to know each other and to discuss things of interest.

Apart from the meetings we also organize trips to manufacturing facilities, art galeries or other places of interest to the members. Also, a tradition has developed that on the last Sunday in September we have an end of summer picnic. Similarly, a Christmas/New Year dinner takes place in January.

All activities of the branch are open to the public, everyone is welcome. We would like to invite you to join us.

If you have any question, please email it to: PolishEngKitch@gmail.com

Mailing address: 254 Holbeach Court, Waterloo, ON, N2J 4Y7

Zobacz też: